Ο νόμος με τις διατάξεις Ίδρυσης & Λειτουργίας Φαρμακείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Δ. Α' 31/2-3-2011 Ν.3918 "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 3457 (ΦΕΚ Α 93/8-5-2006) για την μεταρρύθμιση του σύστηματος φαρμακευτικής Περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα