13 Ιουνίου 2019

Ο Νόμος 3984, ΦΕΚ Α' 150/27-6-2011 "ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις περί φαρμακείων.

Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΦΕΚ Β' 2883/26-10-2012 για τις συμμετοχές των ασφαλισμένων.

Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουνίου 2019

 Τo Π.Δ. B' 545/1-3-2012 για θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δραστικής ουσίας, τιμολόγησης φαρμάκων κ.α.

Διαβάστε περισσότερα
13 Ιουνίου 2019

Το Π.Δ. A' 262/23-12-2008 για την Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχαποτά και άλλες διατάξεις, που περιλαμβάνει και διατάξεις που ενδιαφέρουν τους φαρμακοποιούς

Διαβάστε περισσότερα
13 Ιουνίου 2019

Το Π.Δ. B' 2717/31-12-2008 για τα Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουνίου 2019

Ο ΝΟΜΟΣ 4093, ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις περί φαρμακείων: Σελίδα 5578: Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ−ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σελίδα 5614 - 5615: ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑ−ΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕ−ΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ