Ο ΝΟΜΟΣ 3984, ΦΕΚ Α' 150/27-6-2011

13 Ιουνίου 2019

Ο Νόμος 3984, ΦΕΚ Α' 150/27-6-2011 "ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις περί φαρμακείων.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ