7 Οκτωβρίου 2022

Αθήνα 7.10.2022 Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ιατρό και συγκεκριμένα στο πεδίο συχνότητα επαναλήψεων των επαναλαμβανόμενων συνταγών προστέθηκε η επιλογή «κάθε 4 εβδομάδες» (δηλ. κάθε 28 μέρες). Πρόκειται για μία προσθήκη η οποία εισάγεται από την ΗΔΙΚΑ από 06/10ου , για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τριμήνων, τετραμήνων κλπ. συνταγών, παράλληλα με την ήδη διαθέσιμη επιλογή της επανάληψης της συνταγής «κάθε 30 ημέρες».             Η καινοτομία αυτή εισάγεται μετά από αίτημα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμη η επανάληψη της συντα...

Διαβάστε περισσότερα
3 Οκτωβρίου 2022

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. Πρωτ. 4052 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ: 1) Για το 95% του μηνός Αυγούστου έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συνοδευτικών εγγράφων από την ΚΜΕΣ- τιμολογίων και ΣΣΥ – σε ποσοστό 98,7% (29.654 στο σύνολο 30.050 υποβολών) και έχουν σταλεί για τη διαδικασία άντλησης ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων. Οι 396 υποβολές βρίσκονται στην ΚΜΕΣ για επεξεργασία και για επίλυση προβλημάτων που δυστυχώς επαναλαμβάνονται και αφορούν σχεδόν τα ίδια φαρμακεία κάθε μήνα. Η&n...

Διαβάστε περισσότερα
20 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 3897 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη  με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ  με θέμα την πορεία του διοικητικού και φαρμακευτικού  ελέγχου και την πληρωμή του 5%. Συγκεκριμένα, Για την πληρωμή του 95% μηνός Ιουνίου ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν 120 μη εκκαθαρισμένες υποβολές από τις οποίες: οι 55 υποβολές αφορούν πολλαπλά συστημικά λάθη για τα οποία απαιτούνται οι σχετικές διορθώσεις για την επαναυποβολή τους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησής τους και βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΚΜΕΣ. Οι υπόλοιπες 65 υποβολές αφορ...

Διαβάστε περισσότερα
16 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. Πρωτ. 3861 Προς  : Φαρμακευτικούς Συλλόγους Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο από τις ΠΕ.ΔΙ. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. παρερμηνεύουν εγκυκλίους της διοίκησης ή λειτουργούν κατά το δοκούν ή δεν ενημερώνονται για τις σχετικές εγκυκλίους. Όπως η πρόσφατη που απεστάλη προς τις ΠΕ.ΔΙ. με διευκρινίσεις και επιλύσεις προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου. Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. ζητούν από τα φαρμακεία Υπεύθυνη Δήλωση για δυσδιάκριτες σφραγίδες των ιατρών επί των ελεγχόμενων συνταγών ενώ υπάρχει σφραγί...

Διαβάστε περισσότερα
13 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα,  13 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 3825 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ έχει προστεθεί η επιλογή « Πρόοδος Επεξεργασίας Υποβολών »   Μέσω της επιλογής «Πρόοδος επεξεργασίας υποβολών» ο φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των υποβολών του. Ο Φαρμακοποιός κάνοντας αυτήν την επιλογή αυτή έχει πλήρη εικόνα της πορείας της εκκαθάρισης των υποβολών του, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης της πληροφορίας σε αρχείο excel μέσω του εικονιδίου  Επισημαίνουμε πως η ενημέρωση των φαρμακοποιών κατά τον Φαρμακευτικό και Διοικητικό έλεγχο των υποβολών γίν...

Διαβάστε περισσότερα
13 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 3826 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ως προς την πορεία του Διοικητικού ελέγχου του δείγματος 5% των συνταγών φαρμάκων Ιουνίου 2022 τα εξής: Μέχρι τώρα σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων έχουν εντοπίσει συνταγές υποβολών με θεραπεύσιμες ελλείψεις. Αυτές αφορούν: -απουσία υπογραφής ή σφραγίδας ιατρού ή ύπαρξη μη αποδεκτής σφραγίδας ιατρού, -απουσία σφραγίδων ή υπογραφών ιδιωτικού φαρμακείου, -απουσία υπογραφών ασφαλισμένου επί των συνταγών, -απουσία του φύλλου έκδοσης της συνταγής. Όπως γνωρίζετε  μέσω των ε...

Διαβάστε περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. Πρωτ. 3737 Θέμα: « Ενημέρωση για την πορεία  του Τακτικού Ελέγχου»   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε μέχρι τις 5/9ου είχε εξοφληθεί το 98,4% των υποβολών του μηνός Ιουλίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά , εξοφλούνται φαρμακεία των οποίων επιλύονται τα προβλήματα. Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των τιμολογίων στην ΚΜΕΣ σε φαρμακεία τα οποία δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ως προς την απόδοση της προκαταβολής του 95% του Ιουλίου, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ημερομηνίας και της σειράς έκδοσης του τιμολογίου με αυτά τα οποία δηλώθηκαν στην πύλη της ΚΜΕΣ και αναγράφονται στο ΣΣΥ. Αυτό αφορά τα φαρμακεία τα οποία δεν...

Διαβάστε περισσότερα
1 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα,  1 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 3600 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου υποβολής συνταγών μηνός Ιουνίου βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η εξόφληση όλων των φαρμακείων, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μια διαδικασία εκ μέρους των  φαρμακοποιών, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά από την ΚΜΕΣ. Ο έλεγχος μηνός Ιουνίου, παρόλο ότι το 92% των υποβολών εξοφλήθηκε στις 10 Αυγούστου, παρουσίασε σοβαρότατα προβλήματα καθόσον η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη για όλους και έγινε μέσα στον μήνα Αύγουστο όπου οι περισσότερες υπηρεσίες αλλά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ