Αποκατάσταση & Οριστική τακτοποίηση, σε μια άδικη ταλαιπωρία των φαρμακοποιών, σχετικά με τις αχνές & δυσανάγνωστες σφραγίδες ιατρών μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ

23 Σεπτεμβρίου 2022

Εγκύκλιος σε pdf 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ