3 Ιουλίου 2019

Αθήνα,1/4/2019

Αρ. Πρωτ.1349


Προς

Το ΕΤΕΑΕΠ
Δ. Δ/νση Εφάπαξ παροχών

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ των αναδρομικών εισφορών για τα έτη 2017-2018.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης ενημερώστε μας για τον τρόπο καταβολής

Με Τιμή
                  Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
                  Απόστολος Βαλτάς        Κωνσταντίνος Κούβαρης


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ