Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.00

18 Ιανουαρίου 2021

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.262

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.00»

 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/16.01.2021 (ΦΕΚ Β΄ 89/16.01.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» όλα τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά μετά τις 20.00.

Συνεπώς, μετά τις 20:00 τις καθημερινές ημέρες και το Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Η ως άνω ΚΥΑ ισχύει από την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 (άρθρο 14).

Διευκρινίζεται ότι αυτό  το ωράριο λειτουργίας δεν ισχύει για τις περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί  έκτακτα μέτρα (κόκκινες περιοχές), και στις οποίες το ωράριο έχει οριστεί από τις Περιφέρειες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ