Υποβολή ,εκκαθάριση και εξόφληση των συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) μέσω του ΕΟΠΥΥ

20 Φεβρουαρίου 2023


Αθήνα 20 Φεβρουάριου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 740

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Υποβολή ,εκκαθάριση και εξόφληση των συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) μέσω του ΕΟΠΥΥ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βάσει του άρθρου 21, του Ν.5018 που προσφάτως ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης με το ΦΕΚ 25/A/9.2.2023, γίνεται πράξη το πάγιο αίτημα του ΠΦΣ προς το ΥΠΕΘΑ, ώστε οι συνταγές των άμεσα ασφαλισμένων των τριών σωμάτων στρατού ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ καθώς και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίες εκτελούνται ήδη αποκλειστικά μέσω του ΣΗΣ, να υποβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, όπως ακριβώς γίνεται και με το ταμείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί και να ισχύσει αυτό που περιγράφεται στο νόμο και να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΥΠΕΘΑ από όλα τα φαρμακεία της χώρας, απαιτείται πρώτα η έκδοση εφαρμοστικής ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και ΥγείαςΘα υπάρχει σχετική ενημέρωση και σχετικές οδηγίες όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μέχρι τότε ισχύουν οι συμβάσεις οι οποίες έχουν κατά τόπους υπογραφεί.

Με τη διαδικασία αυτή επιλύονται σοβαρότατα προβλήματα του κλάδουαφού ένας μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών συλλόγων ανά την Ελλάδα δεν είχε υπογράψει συλλογικές συμβάσεις με το ΥΠΕΘΑ, όπως επίσης επιλύονται τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα καθυστερήσεων στις πληρωμές των συνταγών των ταμείων αυτών προς τους φαρμακοποιούς, στις περιοχές όπου ίσχυαν οι συμβάσεις αυτές.

Οι διαδικασίες ελέγχου και εκκαθάρισης των συνταγών δεν θα πραγματοποιούνται πλέον με ευθύνη των οργάνων και του προσωπικού των ταμείων αυτών, αλλά βάσει των διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ, όπως γίνεται ήδη για τις συνταγές του Λιμενικού, οι οποίες συγκροτούν διακριτή υποβολή, ακολουθώντας όμως τις ίδιες προθεσμίες  κατάθεσης και χρόνους εξόφλησης με τις συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Με την ένταξη χιλιάδων ακόμη συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ στην εκκαθάριση μέσω του ΕΟΠΥΥ, ολοκληρώνεται σχεδόν σε καθολικό βαθμό, η εναρμόνιση των διαδικασιών και η έγκαιρη πληρωμή σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, που αποτελούσε εξαρχής για τον ΠΦΣ πρωταρχικό στόχο. Η αντικατάσταση ενός πολυδιασπασμένου συστήματος επιμέρους συμβάσεων ταμείων, διαφορετικού τρόπου υποβολής, προθεσμιών κατάθεσης, κανόνων ελέγχου και ιδιαιτεροτήτων εκκαθάρισης, με την εφαρμογή ενιαίων και ηλεκτρονικών διαδικασιών με έμφαση στην αξιοπιστία και στη διαφάνεια, είναι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και όλων των φαρμακοποιών της Χώρας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ