Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

28 Αυγούστου 2019

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίζονται ο πρόεδρος, η διευθύνουσα σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΗΔΙΚΑ ΑΕ»).

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Χρήστος Χάλαρης (Πρόεδρος)
Κάτοχος Διπλώματος Διδάκτορος Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Διετέλεσε επί σχεδόν μια τριετία Διευθύνων Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και διεύθυνε την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής ευρείας χρήσης (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμής Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας -Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», Πληροφοριακό Σύστημα ΟΓΑ κ.ά.).

Η συνολικά 23ετής επαγγελματική του εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα περιλαμβάνει τα πεδία της μελέτης, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και της εκπόνησης στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Περαιτέρω, η ιδιότητά του ως διοικητής του ΕΦΚΑ προσμετρήθηκε στην επιλογή του, καθώς θα συμβάλει στη βελτίωση και την επιτάχυνση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών.

Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και στο παρελθόν έχει διατελέσει εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ407) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Νίκη Τσούμα (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και Ανάλυση Συστημάτων και αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998).

Είναι εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα ITS Project Management και E-Government. Είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software technologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020.

Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα 2015 έως 2017 διατέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
Μιχαήλ Μιχαλόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Ιωάννης Τσιάμης (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Σταύρος–Παναγιώτης Μπακέας (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας)

Σταύρος Ματσούκας (μέλος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ