Παράταση δήλωσης αποθεμάτων μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2021

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 120338/12.11.2020 (ΦΕΚ B’ 4998/12.11.2020) παρατείνεται η  ισχύς της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας για την δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού, από τη λήξη της έως και τις 12 Ιανουαρίου 2021.


ΚΥΑ 120338/ 12.11.2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ