Παράταση άυλης συνταγογράφησης- Ορισμός τιμών αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου

22 Μαίου 2020

Αθήνα, 22.05.2020

Αρ. Πρωτ. 1773

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

A) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1929/ Β /20.05.2020 παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ68Α/20.03.2020. Η παράταση αφορά την ηλεκτρονική παραλαβή των συνταγών εφόσον ο ασθενής έχει ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα της άυλης συνταγής από το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή από την ιστοσελίδα του gov.gr και στο παραστατικό εκτέλεσης αναγράφεται «ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ- Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ»

B) Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 1944 / Β / 21.5.2020 όπου ορίζονται οι τιμές αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου. Διευκρινίζουμε ότι :

  •  Η ανώτατη καθαρή τιμή αποζημίωσης προ Φ.Π.Α του ΕΟΠΥΥ για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου παραμένει η ίδια. Λόγω όμως της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α από το 13% στο 6 % , σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, η ανώτατη τιμή αποζημίωσης με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ


(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 25 STRIPS 9,15 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 50 STRIPS 18,30 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 100 STRIPS 36,58 €

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου , οι οποίες εμφανίζουν αποζημιούμενη τιμή ΕΟΠΥΥ διαφορετική του 18,30 €:

 

ΕΙΔΟΣ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΕΑΝ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ


ΜΕ Φ .Π.Α

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ EBSENSOR , 50 TMX. 6010400000587 4712558769020 11,26 €
RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 6010400000389 5206694200442 11,85 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΙ 6010400000231 5206694200145 11,85 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 6010400000496 7640143655878 14,47 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 6010400000215 7640143654826 14,47 €
GLUCODR AUTO STRIPS 6010400000454 8806128327010 16,73 €
FREESTYLE LITE 50 STRIPS 6010400000025 5021791708161 17,16 €
VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS 6010400000157 5200000020212 17,57 €
GLUCODR AUTO A 6010400000660 8806128340125 17,98 €

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΦΕΚ 1944_Β_21.5.2020_ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΕΤΟΝΩΝ_ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΕΚ-1929-Β_20.05.2020_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ