Παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά

19 Νοεμβρίου 2019

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (18-24 Νοεμβρίου) καθώς και η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά που έχει οριστεί στις 18 Νοεμβρίου , στοχεύουν στην αύξηση της παγκόσμιας συνειδητοποίησης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και στην ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του κοινού, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εμφάνιση και η εξάπλωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

Από την ανακάλυψή τους, τα αντιβιοτικά αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ιατρικής. Ωστόσο, η επίμονη υπερκατανάλωση και κακή χρήση αντιβιοτικών στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ενθάρρυνε την εμφάνιση και την εξάπλωση της αντοχής στα αντιβιοτικά, η οποία συμβαίνει όταν τα μικρόβια, όπως τα βακτήρια, παραμένουν ανθεκτικά στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων το 2018:

  • Η μέση συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών για συστημική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ήταν 20,1 DDD* ανά 1000 κατοίκους ημερησίως.
  • Η μέση κατανάλωση αντιιικών για συστημική χρήση ,τόσο σε κοινοτικό όσο και σε νοσοκομειακό τομέα ,ήταν 2,2 DDD ανά 1 000 κατοίκους ανά ημέρα.

*Η αντιμικροβιακή κατανάλωση εκφράζεται ως ο αριθμός των καθορισμένων ημερήσιων δόσεων (DDD) ανά 1000 κατοίκους ημερησίως.

Κατανάλωση αντιβακτηριακών για συστημική χρήση στις Χώρες ΕΕ / ΕΟΧ το 2018 (εκφρασμένες ως DDD ανά 1000 κατοίκους ημερησίως)


 

Μικροβιακή Αντοχή

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η κατάσταση της μικροβιακής αντοχής (AMR) στην Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τα βακτηριακά είδη, την αντιμικροβιακή ομάδα και την γεωγραφική περιοχή.


Στοιχεία για την ανθεκτικότητα συγκεκριμένων βακτηρίων – αντιμικροβιακών ομάδων στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 2011-2018 & σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ/ ΕΟΧ.

Τα υψηλά επίπεδα AMR για αρκετούς σημαντικούς συνδυασμούς βακτηριακών ειδών-αντιμικροβιακών ομάδων που αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης Αντιμικροβιακής Αντίστασης (EARS-Net) για το 2018 δείχνουν ότι η AMR παραμένει μια σοβαρή πρόκληση στην ΕΕ / ΕΟΧ

Μόλις 70 χρόνια  μετά την εισαγωγή αντιβιοτικών, αντιμετωπίζουμε τη δυνατότητα ενός μέλλοντος  χωρίς αποτελεσματικά φάρμακα  για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων.

Πηγή: https://www.ecdc.europa.eu/

  https://www.who.int/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ