Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ

26 Οκτωβρίου 2022


Αθήνα 26.10.2022

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρα

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ που είναι σε ισχύ προκειμένου να ελέγχει εάν  τα μηχανογραφικά προγράμματα φαρμακείου έχουν προβεί στην απαραίτητη ενημέρωση του λογισμικού τους.

Εκ του ΠΦΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ