Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ

3 Οκτωβρίου 2022


Αθήνα 3.10.2022

 Αρ. Πρωτ. 4060

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των από 3.08.2022 & 2.09.2022 ενημερώσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σας αποστέλλουμε κατάλογο με τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ  προκείμενου να ελεγχθεί αν τα μηχανογραφικά προγράμματα των φαρμακείων έχουν προβεί στο σχετικό update των λογισμικών τους.

Η ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο θα είναι άμεση μόλις λαμβάνεται η σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που είναι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και  διακινούν τα ΜΗΣΥΦΑ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ