ΚΥΑ για τήρηση αποστάσεων στα φαρμακεία με ισχύ από 01.08. έως 31.08

18 Αυγούστου 2020

Αθήνα 17.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ΄Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/31.07.2020 ΚΥΑ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” ορίζεται ότι:

“Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

 Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία όπως …φαρμακεία:
– Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
– Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.”

Σύμφωνα με το άρθρο 30 η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει από την 1 Αυγούστου 2020 έως και την 31 Αυγούστου 2020.

Εκ του ΠΦΣ

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/31.07.2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ