Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Παράταση ημερομηνίας λήξης ισχύος συνταγών φαρμάκων

17 Αυγούστου 2020

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης ισχύος συνταγών φαρμάκων.

Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:

“Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από οδηγία του Υπουργείου Υγείας (έγγραφο με ΑΠ 5555/06-08-2020), η ισχύς των συνταγών φαρμάκων με ημερομηνία λήξης από 1η Αυγούστου 2020 παρατείνεται έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2020.”


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ