Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής: COVID 19 – Ζητήματα Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων και επαφών τους

15 Δεκεμβρίου 2020

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και, κυρίως, των κοινωνικών επαφών τους στην περίπτωση της νόσου COVID-19, με βάση εισήγηση που διαμόρφωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την COVID-19.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ