Εσφαλμένη μη παρακράτηση rebate στις περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων εις βάρος φαρμακοποιών

23 Νοεμβρίου 2020

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4715

Προς : Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θεανώ Καρποδίνη

Κοιν. Γεν. Διευθυντή κ. Μπαρούς Κωνσταντίνο

 

Θέμα: «Εσφαλμένη μη παρακράτηση rebate στις περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων εις βάρος φαρμακοποιών»

 

Κ. Διοικήτρια,

Ως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, ακολουθείται η εσφαλμένη και εκτός νομοθετικού πλαισίου πρακτική του Οργανισμού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε έχει επιβληθεί κατάσχεση από τρίτους εις χείρας του ΕΟΠΥΥ κατά φαρμακοποιών, είτε φαρμακοποιοί έχουν προβεί σε εκχώρηση των απαιτήσεών τους από τον ΕΟΠΥΥ σε τρίτους, ο Οργανισμός κατά την εκκαθάριση των συνταγών και την απόδοση της αξίας τους στον φαρμακοποιό, να μην παρακρατά πρώτα το θεσμοθετημένο rebate, και κατόπιν να αποδίδει το υπολειπόμενο ποσό στους τρίτους με βάση την κατάσχεση ή την εκχώρηση, αλλά να αποδίδει το ποσό στους τρίτους απευθείας, χωρίς να παρακρατά προηγουμένως το rebate.

Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να καλούνται μετά τη λήξη της κατασχέσεως ή της εκχωρήσεως (κατά την οποία περίοδο τελούν σε δεινή οικονομική κατάσταση, ως είναι επόμενο) να καλούνται να καταβάλλουν το rebate που αντιστοιχεί όλη την προηγούμενη περίοδο που ήταν εν ισχύ η κατάσχεση ή η εκχώρηση, με συνέπεια οι εν λόγω φαρμακοποιοί να αδυνατούν πια να καταβάλουν δυσβάστακτα ποσά.

Η πρακτική αυτή του Οργανισμού είναι εσφαλμένη, καθώς το rebate υπολογίζεται επί του αιτουμένου ποσού από τον φαρμακοποιό, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 3918/2011, και πρέπει να παρακρατείται από τον ΕΟΠΥΥ πριν την απόδοση του τελικού ποσού στον δικαιούχο φαρμακοποιό.

Έτσι, στις περιπτώσεις κατασχέσεων ή εκχωρήσεων, πρώτα θα πρέπει να παρακρατείται από τον ΕΟΠΥΥ το rebate και κατόπιν να αποδίδεται στους τρίτους το ποσό που έχει κατασχεθεί ή εκχωρηθεί.

Σε κάθε περίπτωση η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει διότι δεν είναι και προς όφελος του Οργανισμού  ,  οι δε φαρμακοποιοί που έχουν κληθεί να καταβάλλουν το rebate στις ως άνω περιπτώσεις, να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν και αυτοί στη ρύθμιση των 120 δόσεων που έχει νομοθετηθεί για τους παρόχους υγείας ή να δοθεί η δυνατότητα  να επιστρέψουν το ποσό με δόσεις, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο η ήδη δύσκολη οικονομική τους θέση.

Παρακαλούμε  συνεπώς, να προβείτε σε σχετική ρύθμιση που θα το προβλέπει, η οποία  θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα από τον Οργανισμό σας .

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ