Επιστολή ΠΦΣ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για διευκρινήσεις για τις κατηγορίες αντισηπτικών προϊόντων που δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής

27 Απριλίου 2020

Αθήνα, 23/04/2020

Αρ. Πρωτ. 1435

Προς

  • Τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Κοινοποίηση

  •  Υφυπουργό Ανάπτυξης ,κ. Νίκο Παπαθανάση

 

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1481/17.4.2020, Άρ.1,Παρ.1) που εκδόθηκε στις 17.4.2020 είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τα αποθέματα απολυμαντικών διαλυμάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας απο τον ΕΟΦ ως  βιοκτόνα τύπου 1  για την ανθρώπινη υγιεινή, είτε σε μορφή υγρών είτε σε γέλης, είτε ως εμποτισμένα μαντηλάκια  και που εμπίπτουν στον κανονισμό της Ε.Ε. 528/2012.

Εκτός των ως άνω προϊόντων, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση απογραφής, στα φαρμακεία διατίθενται για την εξυγίανση, τον αρωματισμό ή τον καλλωπισμό του δέρματος καλλυντικά προϊόντα, υπό τη μορφή πηκτώματος (γέλης), διαλύματος ή εμποτισμένων μαντηλιών που διαθέτουν ως δευτερεύοντα ισχυρισμό την ήπια αντισηπτική δράση και για τα οποία σαφώς ορίζεται ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση απογραφής σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1481/17.4.2020, Άρ.1,Παρ.3,Υπ.δ).

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους  να γνωρίζουν ποια ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων και ποια στην κατηγορία των καλλυντικών με δευτερεύουσα ήπια αντισηπτική δράση για  τα οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε,  για να μην υπάρχουν προβλήματα κατασχέσεων προϊόντων και επιβολής άδικων προστίμων, όπως ορίζει η ΚΥΑ.

Επίσης θεωρούμε ότι η υποχρέωση να διατίθεται ανά άτομο ένα αντισηπτικό και μία μάσκα ,  (η οποία έχει χρόνο χρήσης έως 3 -8 ώρες),  με δεδομένο  ότι  για τα προϊόντα αυτά έχει αποκατασταθεί η επάρκεια τους,  μόνο προβλήματα δημιουργεί διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο αριθμός των προσελεύσεων στα φαρμακεία με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί για την εξάπλωση του κορωνοϊού .

Με Εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ