Επιστολή ΠΦΣ για την αδυναμία εξόφλησης φαρμακοποιών λόγω δυσλειτουργιών στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον ΕΦΚΑ ενώ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι

30 Αυγούστου 2022


Αθήνα 30 Αυγούστου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3554

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , κος Κωστής Χατζηδάκης

              Υπουργός Υγείας κος Αθανάσιος Πλεύρης

Κοιν. :  Διοικητής ΕΦΚΑ, κος Δουφεξής Παναγιώτης

               Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ ,κα Θεανώ Καρποδίνη

 

Θέμα: «Αδυναμία εξόφλησης φαρμακοποιών για δαπάνες ΕΟΠΥΥ λόγω δυσλειτουργιών στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον ΕΦΚΑ ενώ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι»

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Κατά την εκκαθάριση – πληρωμή συνταγών ΕΟΠΥΥ Ιουνίου,  παρουσιάστηκαν εκτεταμένα προβλήματα σχετικά με την αυτόματη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αποδόθηκαν στην δυσλειτουργία ηλεκτρονικής διασύνδεσης της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ με τον ΕΟΠΥΥ μέσω της εταιρείας Intrasoft, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη διαδικασία στα πλαίσια της εκκαθάρισης των συνταγών φαρμάκου βάσει του Τακτικού Ελέγχου.

Το πρόβλημα δημιούργησε καθυστερήσεις στην πληρωμή των φαρμακείων πέραν της ημερομηνίας που βάσει της συμβατικής του υποχρέωσης  όφειλε να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ. Πολλοί συνάδελφοι φαρμακοποιοί ταλαιπωρήθηκαν τότε, διότι τους ζητήθηκε να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα στις κατά τόπους ΠΕΔΙ προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν, ενώ οι ίδιοι αλλά και η εταιρεία INTRASOFT διαπίστωναν  ότι την ίδια χρονική στιγμή που το σύστημα αδυνατούσε να αντλήσει την ενημερότητα, ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι.

Και ενώ είχαμε λάβει όλες τις διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας είχαν επιλυθεί, εντούτοις κατά την επόμενη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την πληρωμή  συνταγών μηνός Ιουλίου, αυτά εμφανίστηκαν εκ νέου σε μεγαλύτερη έκταση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φαρμακοποιοί να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα για την προσκόμιση ασφαλιστικών ενημεροτήτων στις ΠΕΔΙ καθιστώντας την διαδικασία της πληρωμής τους μη εφαρμόσιμη.

Κύριοι Υπουργοί ,

Αδυνατούμε να υποστούμε νέες καθυστερήσεις στην πληρωμή μας, όπως και νέες ταλαιπωρίες των συναδέλφων με αποστολές ασφαλιστικών ενημεροτήτων που θα έπρεπε να αντλούνται αυτόματα από το σύστημα !!

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από το Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ.  Δουφεξή Παναγιώτη, με την οδηγία ότι οι ασφαλιστικές ενημερότητες μπορούν να αποσταλούν ιδιοχείρως  από τους Φαρμακοποιούς , δεν συνάδει με το πνεύμα εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης των διαδικασιών που θέλουμε να πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζουν τα υπουργεία αρμοδιότητάς  σας.

Σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα άντλησης ασφαλιστικών ενημεροτήτων μέχρι αύριο 31 Αυγούστου,  θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία αυτή καθώς θα οδηγηθούμε σε νέα καθυστέρηση της πληρωμής των φαρμακοποιών αυτών και σε μη αναστρέψιμες οικονομικές συνέπειες για την βιωσιμότητα των φαρμακείων τους.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για όλα αυτά τα προβλήματα, που παρεμποδίζουν την ομαλή πορεία και καθυστερούν την εκκαθάριση, δημιουργώντας ανασφάλεια και εύλογες απορίες στον κλάδο μας.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ