Επίσκεψη ΠΦΣ στον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για το θέμα εγγραφής των ατομ. επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

28 Σεπτεμβρίου 2022


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

  Μετά  από σημερινή επίσκεψη μελών του προεδρείου του ΠΦΣ με τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτ. Αναγνωστόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Δεν εγγράφονται τα φαρμακεία στα επιμελητήρια
2.Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής στο ΓΕΜΗ για τις ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων
3. Δεν απαιτείται αναδρομική πληρωμή των τελών στο ΓΕΜΗ
4.  Διευκρινίστηκε ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ . Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εκ του ΠΦΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ