Επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγxου

26 Σεπτεμβρίου 2023


Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 4010

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγχου»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την εφαρμογή του τακτικού  ελέγχου τον Ιούνιο του 2022, υπήρχαν υποβολές σε εκκρεμότητα εκκαθάρισης με περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης συνταγών που οδηγούσε αναγκαστικά σε περικοπή με αναγωγή.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ,που ανέρχονταν σε 250 -300, ζητήθηκε σε πρώτη φάση από τον Π.Φ.Σ να επιστραφεί το φυσικό αρχείο των συνταγών από την αρχειοθήκη του ΕΟΠΥΥ που αφορούσε σε εκατοντάδες κούτες και εν συνεχεία να γίνει περαιτέρω αναζήτηση για τη συνταγή που έλειπε από το δείγμα.

Για όλες αυτές τις υποβολές παρέμενε σε εκκρεμότητα η καταβολή του 5%, στην καρτέλα ενημέρωσης της «προόδου επεξεργασίας υποβολών» στην πύλη ΚΜΕΣ. Αρκετοί όμως συνάδελφοι λόγω φόρτου εργασίας δεν γνώριζαν ότι δεν είχαν πληρωθεί το 5% της υποβολής όπου υπήρχε η συγκεκριμένη περικοπή.

Μετά την ψήφιση του πρόσφατου Νόμου όπου η απώλεια φύλλου εκτέλεσης της συνταγής όπως και ταινίας γνησιότητας δεν οδηγεί σε αναγωγή, ο Π.Φ.Σ. ζήτησε αυτό να έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη της εφαρμογής του τακτικού ελέγχου και αυτό για να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι από αρχής τους τακτικού ελέγχου να υποστούν περικοπή χωρίς αναγωγή και μόνο της αξίας της εκτελεσθείσας συνταγής.

Η διαδικασία αυτή απαιτούσε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή, προσαρμογή και αυτοματοποίηση του συστήματος εκκαθάρισης του 5% χωρίς αναγωγή.

Υπήρξαν όμως ΠΕΔΙ που λόγω άγνοιας είχαν προβεί λανθασμένα σε οριστικοποίηση της περικοπής με αναγωγή και για αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνταν νέα παραμετροποίηση του συστήματος υποβολή προς υποβολή  ώστε να επανέλθει στην αρχική κατάσταση και να αρθεί η αναγωγή.

Συνάδελφοι,

Με την ολοκλήρωση  αυτής της διαδικασίας επιλύθηκε μια πολύμηνη εκκρεμότητα γι αυτούς τους συναδέλφους που θα επιβαρύνονταν με υπέρογκα ποσά περικοπής λόγω της αναγωγής.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ