Ενημέρωση σχετικά με την επανέκδοση και εκτέλεση συνταγών χρονίως πασχόντων- Διευκρινιστικό έγγραφο Υπ. Υγείας προς ΥΠΕ για συνταγογράφηση αντιβιοτικών

18 Νοεμβρίου 2020

Αθήνα, 17.11.2020

Αρ. Πρωτ. 4619

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  1. Σας αποστέλλουμε :
  • Το υπ’ αρ. ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με την κοινοποίηση των διατάξεων του Νόμου 4737/22.10.2020 αναφορικά με την διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ,
  • Την εγκύκλιο του Οργανισμού ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020 σύμφωνα με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που καταγράφηκαν στην υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/7/03.04.2020 εγκύκλιο του.

 

Επομένως, βάση των ανωτέρων ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας (Δεν απαιτείται αναγραφή ΑΦΜ). Η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο.

 

Επιπρόσθετα, για τις συνταγές που  έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).

Σας κοινοποιούμε τις σχετικές εγκυκλίους.

  1. Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , το Υπουργείο Υγείας απέστειλε νέο έγγραφο προς τις Διοικήσεις των ΥΠΕ , με το οποίο τους κοινοποιεί την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με θέμα  «Συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων από Ιατρούς ή Οδοντιάτρους» (αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020) για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.

Παρακαλούμε, για περιπτώσεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη σας και κατά τις οποίες οι ιατροί Νοσοκομείων εξακολουθούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχει ορίσει με την εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας , να επικοινωνείτε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να καταγράφονται αυτά τα περιστατικά.

 

Σας επανακοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας καθώς και το νέο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς τις ΥΠΕ.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4737/22.10.2020 (ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 )

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ