Ενημέρωση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

2 Ιουλίου 2021

Αθήνα, 30  Ιουνίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.  3060

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα« Ενημέρωση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ,στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα φαρμακεία της χώρας. Συγκεκριμένα:

  1. Αποζημίωση για τα self tests

Νομοθετήθηκε η αποζημίωση για τη διάθεση των δωρεάν self tests από τα φαρμακεία. Με Υπουργική Απόφαση θα οριστεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των φαρμακείων, με μέση τιμή 0,22 ευρώ + Φ.Π.Α ανά self test.

Όπως και για τις φαρμακαποθήκες με ποσό που θα προσδιοριστεί.

 

  1. Παράταση της πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο μέχρι και την 31η.07.2021

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ προτάθηκε από την Διοίκηση σαν θέμα η εκκαθάριση των συνταγών να διεξάγεται με τακτικό έλεγχο, παρόλες τις  ενστάσεις και τις εισηγήσεις μας ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν διασφαλιστεί προηγουμένως η έγκαιρη πληρωμή μας στο τέλος κάθε μήνα. Τα επιχειρήματα ήταν πολλά:

 

  • Η καθυστέρηση της αποστολής των συνταγών στην ΚΜΕΣ (ακόμη και στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνά πληρωμής). Ενδεικτικά οι τελευταίες συνταγές μηνός Απριλίου έφτασαν στην ΚΜΕΣ στις 22 Ιουνίου!!

 

  • Φαρμακευτικός έλεγχος από την ΚΜΕΣ και διοικητικός έλεγχος από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ), που όλοι γνωρίζουμε πως λειτουργούν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε εκθέσει επανειλημμένα στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Η εισήγηση αυτή για  ψήφιση του τακτικού ελέγχου, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες και τις παρεμβάσεις μας αποσύρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα με νομοθετική ρύθμιση το Υπ. Υγείας ορίζει ότι οι συνταγές φαρμάκων μέχρι τις 31.7.21 θα ελεγχθούν με τη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, όπως πραγματοποιούνταν έως σήμερα.

 

  1. Συνταγές Ναρκωτικών

Επιλύθηκε ένα πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον τρόπο εκτέλεσης και φύλαξης συνταγών ναρκωτικών. Συγκεκριμένα:

 

  • Δεν απαιτείται πλέον η επανεκτύπωση ή φωτοτύπηση των ηλεκτρονικών συνταγών ναρκωτικών για τη φύλαξή τους επί τριετία αλλά – όπως συμβαίνει και με τα αντιβιοτικά – οι συνταγές φυλάσσονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό αρχείο.

 

  • Καταργείται το αναχρονιστικό χειρόγραφο Βιβλίο Ναρκωτικών και οι συνταγές που απαιτείται να αναγράφονται στο Βιβλίο (δίγραμμες) καταγράφονται αυτόματα σε αυτό ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται απευθείας. Μόνο για τις εξαιρέσεις των χειρόγραφων συνταγών ναρκωτικών υπάρχει η υποχρέωση είτε να αποθηκεύονται ως αρχείο εικόνας είτε να φυλάσσονται ως φυσικό αρχείο σε ιδιαίτερο φάκελο επί τριετίας.

 

 

  1. Δοσοποίηση παλαιών οφειλών rebate σε περιπτώσεις εκχώρησης και παρακράτησης

Επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα που απασχολούσε ένα μεγάλο αριθμό φαρμακείων τα οποία είχαν εκχώρηση ή παρακράτηση. Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα ο ΕΟΠΥΥ δεν παρακρατούσε το rebate αλλά απέδιδε όλο το ποσό της εκχώρησης στο δικαιούχο με αποτέλεσμα τη συσσώρευση της οφειλής rebate αρκετών μηνών, όσο διαρκούσε η εκχώρηση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα φαρμακεία για τα οποία έληγε η διαδικασία της εκχώρησης, να είναι υποχρεωμένα να πληρώσουν εφάπαξ όλο το rebate που τους αναλογούσε, με συνέπεια την οικονομική καταστροφή τους. Με το νόμο αυτό ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να εισπράττει πρώτα το rebate και το επί τώρα συνολικό ποσό την οφειλής rebate των φαρμακείων αυτών, να ρυθμιστεί σε 36 δόσεις.

 

Το συγκεκριμένο άρθρο τελικά θα ψηφιστεί με τροπολογία την επόμενη εβδομάδα , γιατί το Υπουργείο Οικονομικών καθυστέρησε να υποβάλει την αιτιολογική έκθεση.

 

  1. Εξαίρεση των φαρμακοποιών από το clawback των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σε άρθρο ορίζεται ο τρόπος πληρωμής clawback για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Έτσι αποσαφηνίζεται ότι το Υπουργείο Υγείας δεν προτίθεται να μεταθέσει την πληρωμή του clawback στους παρόχους και ειδικά στα φαρμακεία επομένως όλες αυτές οι «σειρήνες» που δημιούργησαν αναστάτωση και ανασφάλεια στους φαρμακοποιούς διαψεύστηκαν για ακόμη μία φορά. Είναι ώρα να σταματήσουν να κινδυνολογούν, να παραπληροφορούν και να αποπροσανατολίζουν σκόπιμα τον κλάδο.

 

  1. Επανέκδοση συνταγών

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 30η.9.2021.

Αντίστοιχα για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 30η.9.2021, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π.

Αντίστοιχη παράταση δίδεται και στην διαδικασία επανέκδοσης από τους ιατρούς, των γνωματεύσεων στο e-dapy.

Με παρέμβαση μας ζητήθηκε και τελικά ψηφίστηκε να δοθεί παράταση ισχύος των συνταγών που λήγουν, μέχρι την 30η.09.2021.

Συνάδελφοι,

Ζητήσαμε απαιτητικά το νομοσχέδιο να ψηφιστεί άμεσα για να μην έχουμε καθυστερήσεις στην πληρωμή μας. Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας ήταν ότι την επόμενη μέρα από την ψήφισή του θα λάβει ΦΕΚ, κάτι που θα γίνει σήμερα αργά το απόγευμα και η πληρωμή μας στους διανεμητικούς και ατομικούς λογαριασμούς θα πραγματοποιηθεί την πρώτη του μήνα. Ήδη  έχει αποσταλεί το αρχείο πληρωμής στους διανεμητικούς λογαριασμούς.

Ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι ο ΕΟΠΥΥ εκτίθεται με το να προσπαθεί να εφαρμόσει τακτικό έλεγχο χωρίς να έχει εξασφαλίσει την έγκαιρη πληρωμή μας, θέμα που επανειλημμένα έχει τονιστεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συναντήσεις μας με την Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ. Για εμάς η καθυστέρηση έστω και μιας μέρας, μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα και η Διοίκηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν χωράνε πειραματισμοί στο ευαίσθητο σημείο της πληρωμής μας αλλά μόνο με τη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που εδώ και 10 χρόνια, οι διοικήσεις του ΕΟΠΥΥ δεν μπόρεσαν να επιλύσουν. Η επίτευξη του τακτικού ελέγχου δεν μπορεί να γίνει με βεβιασμένες κινήσεις αλλά μόνο με οργάνωση και μεθοδικότητα θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ