Ενημέρωση για την πορεία του Τακτικού Ελέγχου

9 Σεπτεμβρίου 2022


Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 3737

Θέμα: « Ενημέρωση για την πορεία  του Τακτικού Ελέγχου»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε μέχρι τις 5/9ου είχε εξοφληθεί το 98,4% των υποβολών του μηνός Ιουλίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά , εξοφλούνται φαρμακεία των οποίων επιλύονται τα προβλήματα.

Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των τιμολογίων στην ΚΜΕΣ σε φαρμακεία τα οποία δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ως προς την απόδοση της προκαταβολής του 95% του Ιουλίου, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ημερομηνίας και της σειράς έκδοσης του τιμολογίου με αυτά τα οποία δηλώθηκαν στην πύλη της ΚΜΕΣ και αναγράφονται στο ΣΣΥ. Αυτό αφορά τα φαρμακεία τα οποία δεν διαθέτουν πρόγραμμα τιμολόγησης και συμπληρώνουν τη ΣΣΥ πληκτρολογώντας την, όπως και εκείνα που δεν διαθέτουν καθόλου πρόγραμμα εκτέλεσης συνταγών.

      Ζητήθηκε  να  αντιμετωπίζονται άμεσα προβλήματα συναδέλφων που αφορούν λάθη και είναι λογικό να εμφανίζονται επειδή το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και εντοπίζει τις ασυμφωνίες μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην πύλη της ΚΜΕΣ και των αναγραφόμενων στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων των υποβολών.

Στις περιπτώσεις αυτές ζητήθηκε αμέσως να διορθώνεται το λάθος, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το φαρμακείο αλλά η πληρωμή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, καθόσον σε πρώτη φάση πληρώνονται τα φαρμακεία εκείνα που δεν εμφάνισαν κανένα πρόβλημα κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Ζητήσαμε από την ΚΜΕΣ να προχωρήσει στην αποστολή μηνυμάτων που θα δείχνουν την πορεία εκκαθάρισης της υποβολής όπως και τους λόγους στις περιπτώσεις των καθυστερήσεων των πληρωμών και αναμένουμε άμεσα την λειτουργία της εφαρμογής.

Όσον αφορά στις ΠΕΔΙ, η οδηγία η οποία έχει δοθεί από την οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ είναι ότι με την προσκόμιση της φορολογικής ή της ασφαλιστικής ενημερότητας από το φαρμακοποιό – η οποία ζητήθηκε επειδή δεν ήταν δυνατόν να αντληθεί αυτόματα λόγω της ύπαρξης οφειλών – θα την καταχωρούν αυθημερόν στο σύστημα.

    Έχει δοθεί επίσης οδηγία να οριστικοποιούν και να καταχωρούν άμεσα τις παρακρατήσεις και τις εκχωρήσεις  χωρίς  καμία καθυστέρηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ταχύτερη πληρωμή των φαρμακείων με παρακράτηση σε σχέση με αυτά που ορίζει η ΚΥΑ,  που ήταν 10 ημέρες μετά την πληρωμή των φαρμακείων που δεν έχουν παρακρατήσεις.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν γνωστοποιηθεί στις 7/9ου, τα φαρμακεία χωρίς ασφαλιστική και φορολογική  ενημερότητα είναι 59 για τον Ιούνιο και για 265 για τον Ιούλιο.

Όπως γνωρίζετε με την έκδοση των μερικών εκτελέσεων μετά την πρώτη, δεν απαιτείται η επισύναψη του φύλλου έκδοσης του συνταγογράφου ιατρού.  Από λάθος της ΚΜΕΣ απεστάλησαν υποβολές φαρμακείων για έλεγχο με την ένδειξη ότι απαιτείται φύλλο έκδοσης συνταγής σε περιπτώσεις που δεν απαιτείτο. Ζητήθηκε από τον ΠΦΣ να αποσυρθεί  από την ΚΜΕΣ αυτή η πληροφορία προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (σας έχει αποσταλεί από 6/9ου  το σχετικό μήνυμα).

Συνάδελφοι,

    Βρισκόμαστε διαρκώς σε πλήρη εγρήγορση για να επιλύουμε προβλήματα σε επιμέρους περιπτώσεις  που αφορούν στον έλεγχο της ΚΜΕΣ καθώς και στο Φαρμακευτικό και στο Διοικητικό έλεγχο.

     Παρακαλούμε τους προέδρους να επαγρυπνούν και να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα στις τοπικές Περιφερειακές Διευθύνσεις.

     Στόχος μας είναι να έχουμε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τα διάφορα στάδια των ελέγχων ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε εγκαίρως για την επίλυσή τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει επικοινωνία ή άμεση ανταπόκριση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία από την ΚΜΕΣ και τις ΠΕΔΙ,  οι φαρμακοποιοί μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK του ΠΦΣ.  

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ