Ενημέρωση για την πορεία του διοικητικού ελέγχου και την απόδοση του 5% των υποβολών μηνός Ιουνίου

13 Σεπτεμβρίου 2022


Αθήνα13 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3826

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ως προς την πορεία του Διοικητικού ελέγχου του δείγματος 5% των συνταγών φαρμάκων Ιουνίου 2022 τα εξής:

Μέχρι τώρα σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων έχουν εντοπίσει συνταγές υποβολών με θεραπεύσιμες ελλείψεις. Αυτές αφορούν:

-απουσία υπογραφής ή σφραγίδας ιατρού ή ύπαρξη μη αποδεκτής σφραγίδας ιατρού,

-απουσία σφραγίδων ή υπογραφών ιδιωτικού φαρμακείου,

-απουσία υπογραφών ασφαλισμένου επί των συνταγών,

-απουσία του φύλλου έκδοσης της συνταγής.

Όπως γνωρίζετε  μέσω των εγγράφων που σας έχουμε αποστείλει και μέσω εγγράφου που απεστάλη προσφάτως (12.09.2022) προς τις ΠΕΔΙ, «οι ανωτέρω επισημάνσεις θα διορθώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ιατρού. Στις περιπτώσεις προσκόμισης Υπεύθυνων Δηλώσεων η συμπλήρωση συστήνεται να γίνεται μέσω του gov.gr, προκειμένου να αποστέλλονται ηλεκτρονικά»

Το κάθε φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας www.eopyykmes.gr μπορεί να έχει αναλυτική ενημέρωση για θεραπεύσιμες ελλείψεις των συνταγών αλλά και για πιθανές περικοπές. Οι θεραπεύσιμες ελλείψεις φαίνονται πάνω και αριστερά στην οθόνη, στην επιλογή  προσωπικών μηνυμάτων. Θα μπορεί επίσης ο φαρμακοποιός να επισυνάψει ηλεκτρονικά νέο έγγραφο, με τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση.

Οι φαρμακοποιοί  θα λαμβάνουν ειδοποίηση με email στην περίπτωση θεραπεύσιμης έλλειψης, προκειμένου να εισέρχονται στην πύλη της ΚΜΕΣ και να ελέγχουν τα μηνύματα.

Επαναλαμβάνουμε ότι, όλες οι ελλείψεις στην περίπτωση του Διοικητικού ελέγχου είναι θεραπεύσιμες και καμία δεν πάει σε ένσταση, περικοπή!

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ