Ενημέρωση για την πορεία πληρωμών για: ληξιπρόθεσμα – ανενεργές συμβάσεις – εγγραφές σε προσωπικό ιατρό

5 Απριλίου 2023


Αθήνα 5 Απριλίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1462

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

 

Θέμα : «Ενημέρωση για την πορεία πληρωμών για: ληξιπρόθεσμα – ανενεργές συμβάσεις – εγγραφές σε προσωπικό ιατρό»

 

  • Ληξιπρόθεσμα παλαιών ταμείων

Μετά από επίλυση πολύμηνων, τεράστιων γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οφειλές των τιμολογίων των «παλαιών ταμείων» που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και θεωρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές, βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξόφλησης.

Mετά από προσπάθειες ενάμιση χρόνου και απαιτητικές διαδικασίες στις οποίες ενεπλάκησαν οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με πληθώρα γραφειοκρατικών προβλημάτων, με ανταλλαγή εγγράφων και αλλεπάλληλων εγκρίσεων από τα διοικητικά συμβούλια του ΕΟΠΥΥ και του ΕΦΚΑ (αλλαγή προϋπολογισμών στον ΕΦΚΑ κλπ.), τελικά ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει στην πληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών και του ΕΦΚΑ, για τα ταμεία που υπάγονται σε αυτόν, όπως είναι οι κλάδοι του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, Υγειονομικοί, Δικηγόροι κλπ.

Η διαδικασία της πληρωμής θα γίνει μέσω των Φαρμακευτικών Συλλόγων όπως έχει πραγματοποιηθεί κάθε φορά κατά το παρελθόν. Υπενθυμίζουμε ότι οι  Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είχαν καταρτίσει και αποστείλει τις καταστάσεις και τους πίνακες με τα στοιχεία των οικονομικών απαιτήσεων των συναδέλφων, οι οποίοι προσκόμισαν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2021, όπως υπεύθυνες δηλώσεις και τις φωτοτυπίες των ανεξόφλητων τιμολόγιων για τα παλαιά αυτά ταμεία.

  • Πληρωμές για ραντεβού εμβολιασμού και self test, για φαρμακεία των οποίων οι συμβάσεις τους είναι πλέον ανενεργές (είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής της συμβάσης τους με τον ΕΟΠΥΥ)

Η εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής τους, καθυστέρησε εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΚΜΕΣ απαιτούσε την υλοποίηση νέας εφαρμογής, προκειμένου να επιλυθεί ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα, που αφορούσε την αδυναμία ταυτόχρονης εξόφλησης φαρμακείων με ενεργές συμβάσεις και φαρμακείων των οποίων η σύμβαση έχει λήξει!!

Όπως μας ενημέρωσε ο ΕΟΠΥΥ, η δημιουργία της νέας αυτής εφαρμογής καθυστέρησε επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΚΜΕΣ έδωσε όλη της τη βαρύτητα στην επίλυση των προβλημάτων του τακτικού ελέγχου και ήδη ο Οργανισμός βρίσκεται στην τελική διαδικασία ώστε να προχωρήσει εντός του Απριλίου, η πληρωμή των συγκεκριμένων φαρμακείων.

 

  • Πληρωμή των εγγραφών στον προσωπικό ιατρό

Το πρώτο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι η Υπουργική Απόφαση, από λάθος συμπεριλάμβανε στο ποσό της αποζημίωσης των 3 € ανά καταχώρηση και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η αλλαγή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, διότι δεν δεχτήκαμε με κανέναν τρόπο το ποσό της αποζημίωσης που είχε οριστεί, να είναι μαζί με τον ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν προβλήματα για το ποιος θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα εξοφλεί τα φαρμακεία ή εμφανίστηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες και κωλύματα επειδή πρόκειται για πρόγραμμα-ΕΣΠΑ, που απαιτούσε πέραν των άλλων και ξεχωριστά τιμολόγια ανά μήνα, τα οποία μας δημιούργησαν όπως γνωρίζετε, σοβαρότατα προβλήματα κατά την κατάθεση των συνταγών μας.

Αναμένουμε εντός των ημερών την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα υπογράφεται από τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης καθόσον τα κονδύλια εκταμιεύονται από προγράμματα-ΕΣΠΑ.

Πέραν αυτού, υπήρχε και ένα τεράστιο πρόβλημα που απαιτούσε τη συνεργασία ΚΜΕΣ, της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ προκειμένου να επιλυθεί. Το πρόβλημα αυτό αφορούσε τις αναρτήσεις των δικαιωμάτων στην πύλη της ΚΜΕΣ, που αντιστοιχούν στις καταχωρημένες εγγραφές στον προσωπικό ιατρό ανά μήνα, για κάθε φαρμακείο.

Για αυτό το λόγο,  ζητήσαμε και επετεύχθη η δημιουργία εφαρμογής επικοινωνίας της ΚΜΕΣ με την ΗΔΙΚΑ ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Παρακολουθούμε το θέμα καθημερινά, θεωρώντας ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που αναφέραμε, θα προχωρήσει και η πληρωμή μας για τις εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό ιατρό.

Σήμερα το πρωί υπήρξε νέα συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες για τα ανωτέρω θέματα.

Οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες μεταξύ Υπηρεσιών των Υπουργείων και Οργανισμών, ξεπερνιόνται μόνο με τις καθημερινές παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, χωρίς τις οποίες θα ήταν άγνωστο πότε θα πληρωνόμασταν.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ