Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου

10 Αυγούστου 2022


Αθήνα, 10 Αυγούστου  2022

Αρ. Πρωτ. 3338

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Χθες στις 9 η ώρα το πρωί, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Βαλτάς, μαζί με το Γενικό Γραμματέα κ. Ζήκα επισκέφτηκαν τον ΕΟΠΥΥ για να ενημερωθούν από τον Γενικό Διευθυντή κ. Αγγούρη και από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ψυχογιό για τις τελικές διαδικασίες που αφορούν την έκδοση του εντάλματος του 95%.

Το αρχείο για πληρωμή των συνταγών Ιουνίου, που περιλαμβάνει το 93% των υποβολών των φαρμακείων, εστάλη στην τράπεζα της Ελλάδας και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα αργά το απόγευμα ή αύριο το πρωί, στους λογαριασμούς των φαρμακείων και στους Διανεμητικούς λογαριασμούς των Συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίας μας στον ΕΟΠΥΥ συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου των συνοδευτικών εγγράφων από την ΚΜΕΣ αλλά και των προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την οριστικοποίηση των υποβολών και κατά την άντληση των ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων.

Συγκεκριμένα:

 

Α) Για ένα αριθμό συναδέλφων υπήρχε αδυναμία άντλησης ασφαλιστικής ενημερότητας από το σύστημα ΕΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ λόγω προβλημάτων στη διασύνδεση των δύο συστημάτων (ενώ ο φαρμακοποιός από μόνος του μπορούσε να την αντλήσει). Το πρόβλημα όπως μας διαβεβαίωσε ο γενικός Διευθυντής κ. Αγγούρης έχει επιλυθεί από σήμερα το πρωί, πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει νέα άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων για τα φαρμακεία τα οποία παρουσίαζαν το πρόβλημα.

Για τα φαρμακεία αυτά, των οποίων η άντληση των φορολογικών ενημεροτήτων θα γίνει σήμερα, μαζί με εκείνα τα φαρμακεία που μετά από ενδελεχή έλεγχο των τιμολογίων τους τελικά επιλύθηκαν τα τυπικά προβλήματα τα οποία παρουσίαζαν, η οριστικοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα και η πληρωμή θα γίνει αρχές της επόμενης εβδομάδας (η οικονομική υπηρεσία υπολογίζει ότι θα οριστικοποιήσει φαρμακεία με τέτοια προβλήματα με σύνολο υποβολών  1250)

 

B) Για φαρμακεία των οποίων εστάλη καθυστερημένα ή χάθηκε το πρωτότυπο αρχείο των συνοδευτικών εγγράφων και ανασυντάχθηκε από τα αντίγραφα των τιμολογίων τα οποία βρίσκονταν εντός του φυσικού αρχείου των συνταγών, θα δοθεί εντολή νέας οριστικοποίησης εντός της άλλης εβδομάδας (ελάχιστος αριθμός φαρμακείων)

 

Γ) Φαρμακεία που εμφανίζουν παρακρατήσεις, όπως οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, από εκχωρήσεις υπέρ τρίτων και οφειλές υπέρ ΔΟΥ και ασφαλιστικών ταμείων, η πληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στη νομοθεσία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις δέκα μέρες αργότερα από την πληρωμή των υπολοίπων. Μαζί με τα φαρμακεία αυτά, θα πληρωθούν και τα φαρμακεία τα οποία θα αποστείλουν ή θα προσκομίσουν στις ΠΕ.ΔΙ. τις ασφαλιστικές ή φορολογικές ενημερότητες οι οποίες δεν μπορούσαν να αντληθούν αυτόματα επειδή ο φαρμακοποιός δεν ήταν ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την άντληση (υπολογίζουμε ότι αφορούν 350 φαρμακεία).

 

Δ)  Όμως αρκετά ήταν και τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με το ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο το οποίο απέστειλαν τα φαρμακεία στην ΚΜΕΣ καθώς υπήρχαν συνάδελφοι που με δική τους  ευθύνη, οριστικοποίησαν υποβολές  με προβλήματα, όπως:

  • Λανθασμένα τιμολόγια (με λανθασμένες επωνυμίες φαρμακείων στα τιμολόγια)
  • Υποβολές χωρίς αποστολή των αντίστοιχων τιμολογίων (47 υποβολές)
  • Ασυμφωνία μεταξύ του αριθμού των συνταγών που δήλωσαν στην ΚΜΕΣ σε σχέση με το φυσικό αρχείο
  • Αιτούμενο ποσό διαφορετικό από αυτό που πρέπει να πληρωθεί το φαρμακείο (άνω των 50 ευρώ περί των 430 υποβολών )
  • Φαρμακεία που το σύστημα δεν αναγνωρίζει τη σύμβαση τους γιατί δεν υπάρχει (περίπου 100 φαρμακεία)
  • Φαρμακεία που είχαν τροποποίηση της σύμβασής τους εντός του μήνα υποβολής και κατέθεσαν λανθασμένα τιμολόγια
  • Φαρμακεία που αιτήθηκαν ποσά για συνταγές μηνός Ιουλίου
  • Φαρμακεία που αιτήθηκαν ποσά για συνταγές μηνός Απριλίου και Μάϊου
  • Διαφορές τιμολόγησης όσον αφορά τα φάρμακα του ΙΦΕΤ σε ορισμένα προγράμματα, και άλλες ακόμη περιπτώσεις τις οποίες έχουμε ζητήσει από την ΚΜΕΣ να μας κοινοποιήσει προς ενημέρωσή σας.

Διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της πολύωρης χθεσινής μας παραμονής  και στην ΚΜΕΣ την οποία επισκεφτήκαμε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ασυμφωνία του αριθμού των συνταγών που δηλώθηκαν μέσω των μηχανογραφικών μας συστημάτων και των συνταγών που φαίνονται ότι εκτελέστηκαν μέσω της ΗΔΙΚΑ, όπως και του δηλωθέντος αιτούμενου ποσού από το φαρμακείο σε σχέση με αυτό που προκύπτει μετά την άντληση και άθροιση των συνταγών αυτών μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Το πρόβλημα αυτό ήταν εντονότερο για φαρμακεία που δεν έχουν μηχανογραφικά προγράμματα η πλειοψηφία των οποίων παρουσίασε διαφορές ποσών από εκατοντάδες ευρώ μέχρι χιλιάδες ευρώ.

 

Για τα φαρμακεία αυτά της περίπτωσης Δ, θα ζητηθεί από την ΚΜΕΣ να γίνουν διορθώσεις, να εκδοθούν πιστωτικά και νέα τιμολόγια και μετά να πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση και η πληρωμή τους. Φυσικά όλα εξαρτώνται από τα αντανακλαστικά των φαρμακείων αυτών στις απαιτούμενες διορθώσεις, ελπίζοντας ότι στο μέλλον τα λάθη θα ελαχιστοποιηθούν (κάτι παρόμοιο γίνονταν μέχρι τώρα κατά την έκδοση του εντάλματος με τις διαδικασίες του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Τότε όμως υπήρχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 1,5 μηνός προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις, να αποσταλούν τα νέα τιμολόγια και να συμπεριληφθούν και αυτοί οι συνάδελφοι στην ενιαία πληρωμή, αφού αυτή η πληρωμή γίνονταν αργότερα).

 

Συνάδελφοι,

Η έκδοση του εντάλματος για τη σημερινή πληρωμή παρουσίασε πέραν των ανωτέρω ζητημάτων που σας αναλύσαμε και προβλήματα που αφορούσαν τον συνυπολογισμό του Rebate και την εξαίρεση των φαρμακείων που έχουν παρακρατήσεις καθόσον όλα τα τιμολόγια πλέον αποστέλλονται στην ΚΜΕΣ και μετά πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός, από διαφορετική εφαρμογή και υπηρεσία από αυτήν που γίνονταν μέχρι τώρα.

Είναι ένας τρόπος πληρωμής που για πρώτη φορά δοκιμάζεται, κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας των Υπηρεσιών κατά το μήνα Αύγουστο, όπου η πλειοψηφία των υπαλλήλων απουσιάζει. Αυτό που απαιτείται εκ μέρους όλων μας για την επίτευξη της πληρωμής μας, είναι ο συντονισμός και η συνεργασία του ΠΦΣ, των ΦΣ, της ΚΜΕΣ, της ΗΔΙΚΑ, των εταιρειών Unisystems και Intrasoft που έχουν αναλάβει τη  διαδικασία εκκαθάρισης, επεξεργασίας και πληρωμής.

Θα ακολουθήσει το τρίτο στάδιο που είναι ο φαρμακευτικός και διοικητικός έλεγχος για την απόδοση του 5%. Θα παρακολουθούμε και θα επιτηρούμε στενά την όλη διαδικασία ως προς την τήρηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων, όπως έχουμε πράξει μέχρι τώρα και για τα προηγούμενα στάδια.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι πληρωμές του μηνός Μαΐου και Ιουνίου εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα ημερών, όπως και το γεγονός ότι στο εξής οι λογαριασμοί των φαρμακείων θα εξοφλούνται 20-25 μέρες νωρίτερα από τη συνήθη ημερομηνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ρευστότητα του φαρμακείου και ελπίζουμε οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί να την αξιοποιήσουν για την ανάπτυξή τους.

Αυτό όμως που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι πρόκειται για μία πρωτόγνωρη διαδικασία όπου δοκιμάζονται ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποιημένων ελέγχων,  αποστολής δεδομένων, άντλησης ενημεροτήτων (που τόσα χρόνια το ζητάγαμε) και ήταν σίγουρο ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα. Μαθαίνοντας όμως από τα καταστροφικά λάθη του παρελθόντος σχετικά με τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί, διδαχτήκαμε ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για τα προβλήματα και να έχουμε πλήρη εικόνα και τον έλεγχο της κατάστασης, ώστε να συμβάλουμε καθοριστικά στη διευθέτηση και την επίλυσή τους.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ