Ενημέρωση για την πληρωμή του 5% μηνός Ιουνίου- Επιστολή ΕΟΠΥΥ

14 Οκτωβρίου 2022


Αθήνα , 14 Οκτωβρίου 2022

 Αριθμ. Πρωτ.4263

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

H πληρωμή του 5% του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. ΓΔΥΥ  809 επιστολή  που υπογράφει ο Γεν. Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ.Αγγούρης,  την οποία σας επισυνάπτουμε.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Επιστολή ΕΟΠΥΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ