Ενημέρωση για την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την παρακολούθηση των ελλειπτικών φαρμάκων


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ. 355

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία πλατφόρμας προς ενημέρωση των πολιτών για τη διαθεσιμότητα των ελλειπτικών φαρμάκων, σας ενημερώνουμε ότι τα αποθέματα των φαρμακείων αποτελούν εμπορικά δεδομένα που δεν δημοσιοποιούνται. Συνεπώς, δεν μπορεί να λειτουργήσει η εφαρμογή, και να λαμβάνει γνώση ο πολίτης μέσα από αυτήν τα αποθέματα των φαρμακείων, με το ίδιο σκεπτικό που τα εμπορικά δεδομένα και αποθέματα των φαρμακαποθηκών δεν είναι γνωστά στα φαρμακεία και στους πολίτες.

Η εφαρμογή αυτή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, λειτουργεί λαμβάνοντας σε ημερήσια βάση τις πωλήσεις των εταιρειών προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, τις πωλήσεις των φαρμακαποθηκών προς τα φαρμακεία, καθώς και τα αποθέματα των φαρμακαποθηκών, όπως και τις εκτελέσεις των συνταγών από την ΗΔΙΚΑ, χωρίς να απαιτούνται δηλώσεις αποθεμάτων από τα φαρμακεία μας.

Άλλωστε το Υπουργείο Υγείας μας έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι δεν θα απαιτηθούν καταγραφές αποθεμάτων από τα φαρμακεία, κάτι το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνει ποτέ  αποδεκτό.

Η εφαρμογή αυτή πρέπει να έχει αποκλειστικό στόχο, παρακολουθώντας τα αποθέματα των φαρμακαποθηκών, να εξασφαλίζει την επάρκεια των φαρμάκων και την απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία του Έλληνα ασθενούς.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ