Ενημέρωση ΕΟΦ σχετικά με Ιατρικές Μάσκες Προσώπου εμποτισμένες με οξείδιο του χαλκού

Ανακοίνωση ΕΟΦ:

“Ο ΕΟΦ σας ενημερώνει ότι οι εμποτισμένες με οξείδιο του χαλκού Ιατρικές Μάσκες Προσώπου είναι υπό αξιολόγηση από τον ΕΟΦ ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ιατρικές μάσκες με χαλκό δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π) και δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ι/Π του ΕΟΦ.
Ως εκ τούτου, και μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους από τον ΕΟΦ, δεν κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά.

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ”


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ