Ενέργειες του ΔΙΛΟΦΑΡ Λέσβου

4 Ιουλίου 2019

Ο Διανεμητικός Λογαριασμός Φαρμακοποιών Λέσβου στα πλαίσια των παροχών στα μέλη του και της φιλοσοφίας της ανταποδοτικότητας των εισφορών που εισπράττει, παρέχει την δυνατότητα στα φαρμακεία του νομού Λέσβου να αποκτήσουν ένα σύγχρονο εκτυπωτή για τον εκσυγχρονισμό του φαρμακείου τους, χρηματοδοτώντας την ετήσια εκμίσθωση του.


Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι συνάδελφοι απέκτησαν ένα σύγχρονο εκτυπωτή, διπλής όψεως, και την πλήρη κάλυψη αυτού σε δωρεάν 24ωρο service, δωρεάν ανταλλακτικά και αναλώσιμα (μελάνια κτλ).


Η παροχή αυτή του ΔΙΛΟΦΑΡ Λέσβου σε συνδυασμό με την δωρεάν παροχή του χαρτιού Α4 που πραγματοποιείται τα τελευταία 5 χρόνια, έχει ως στόχο να συμβάλει στην ελάφρυνση των μελών μας από τα έξοδα που δημιουργούνται λόγω των εκτυπώσεων των συνταγών και γνωματεύσεων του φαρμακείου ανά μήνα που αποτελούν ένα σημαντικό πάγιο έξοδο.


Σκοπός του ΔΙΛΟΦΑΡ Λέσβου είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους συναδέλφους για την διευκόλυνση της καθημερινότητας τους και της ανάδειξης του κοινωνικού και επιστημονικού ρόλου τους, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πλαίσια της Δια βίου εκπαίδευσης τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ