Εκπροσώπηση του ΠΦΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ

26 Μαρτίου 2021

Αθήνα, 26/3/2021

Αρ. Πρωτ. 1501

Προς : 1. Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
2. Τους Αντιπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρονιά, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου επιλέγεται να εκπροσωπήσει τους Υγειονομικούς της Χώρας (Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

Από μία θέση που μέχρι τώρα αποτελούσε μονοπώλιο του Ιατρικού κλάδου, μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα των Υγειονομικών και των Ασφαλισμένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας, θα συμβάλουμε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΠΥΥ.

 Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ