ΕΔΟΕΑΠ - Διαδικασία χορήγησης των ΦΥΚ

2 Αυγούστου 2019

Σας κοινοποιούμε επιστολή του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιονομικός Οργανισμός  Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης )σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των ΦΥΚ από τα φαρμακεία μας.


Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο