Διανομή κατ’ οίκον φαρμάκων από τα φαρμακεία και διαφήμιση

17 Μαρτίου 2020

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 947


Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

     

Θέμα: «Διανομή κατ’ οίκον φαρμάκων από τα φαρμακεία και διαφήμιση»

Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα φαρμακεία (ελάχιστα ευτυχώς), με το πρόσχημα του κοινωνικού μηνύματος «Μένουμε σπίτι» να προβαίνουν σε κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων και ειδών φαρμακείων στους πελάτες τους και διαφήμιση αυτής της «υπηρεσίας» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ουχί μόνο, κατά παράβαση της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας και του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

Έτσι, το άρθρο 4 παρ. του Ν. 1963/1991 ορίζει ότι «Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται διά χειρός φαρμακοποιού».

Το δε άρθρο 14 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 312/1992, ΦΕΚ Α΄ 157) ορίζει ότι «Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους

Ομοίως, το άρθρο 9 του ως άνω Κώδικα προβλέπει ότι «Οι συνταγές εκτελούνται από τον αδειούχο φαρμακοποιό, ή τον νόμιμο  αντικαταστάτη του. Ο φαρμακοποιός που εξετέλεσε τη συνταγή υπογράφει και σφραγίζει αυτή με την προσωπική του σφραγίδα».

Επίσης, το άρθρο 4 του ΠΔ 121/2008 (ΦΕΚ Α΄ 183), ως ισχύει, ορίζει ότι: «Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται:… δ. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα (εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση της».

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι είναι παράνομη η χορήγηση φαρμάκων και ειδών φαρμακείων εκτός του φαρμακείου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας απαγορεύεται ρητώς η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων για την προσέλκυση πελατείας, τα οποία αντιτίθενται στους νόμους και στις διατάξεις του Κώδικα. Η διαφήμιση των καθαρώς φαρμακευτικών υπηρεσιών που παρέχει το φαρμακείο δύναται να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των φαρμακοποιών με κίνδυνο της δημόσιας υγείας, για το λόγο δε αυτό απαγορεύεται η διαφήμιση στους φαρμακοποιούς επί σκοπώ προσέλκυσης πελατείας.

Τέλος, με το άρθρο 34 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι «Κάθε παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικος Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του παραβάτου φαρμακοποιού και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και αστικών που προβλέπονται από τους κειμένους νόμους

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται τα Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων να διαβιβάζουν άμεσα στον Πρόεδρο του οικείου Πειθαρχικού Συμβούλιου της Περιφέρειας όπου ανήκουν, τις άνω περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη τους, για την πειθαρχική τιμωρία των εν λόγω φαρμακοποιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ