Διαμορφωμένο αρχείο για την καταχώρηση των Συνταγών Ναρκωτικών, μόνο για όσα φαρμακεία εκτελούν μέσω ΗΔΙΚΑ

27 Ιουλίου 2021

Αθήνα, 27 Ιουλίου  2021

Αριθμ. Πρωτ. 3365

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 Θέμα: «Διαμορφωμένο αρχείο για την καταχώρηση των Συνταγών Ναρκωτικών, μόνο για όσα φαρμακεία εκτελούν μέσω ΗΔΙΚΑ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε διαμορφωμένο αρχείο σε μορφή EXCEL  για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών , όπως είναι υποχρεωτικό να τηρείται από 1.7.2021 βάσει του ν. 4812/2021 άρθρο 78.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αρχείο αυτό αφορά μόνο  τους Συναδέλφους που δεν διαθέτουν πρόγραμμα διαχείρισης Φαρμακείου και εκτελούν ηλεκτρονικές  συνταγές μέσω ΗΔΙΚΑ

Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά  ενέργεια διότι οι εταιρείες Προγραμμάτων διαχείρισης φαρμακείου αναπτύσσουν ήδη την εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει αυτόματα το «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών» κατά την εκτέλεση των συνταγών ναρκωτικών.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ