Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

30 Αυγούστου 2019

Αθήνα,29/8/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.3242

Προς

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο

Κοιν. Κυρία Γιώτα Λίτσα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου

Θέμα: Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς παρακράτησης και αφορά την απόδοση του rebate μετα την λήξη της παρακράτησης.

Πιο συγκεκριμένα για τα φαρμακεία αυτά για το χρονικό διάστημα που έχουν παρακράτηση, ο ΕΟΠΥΥ δεν εισπράττει το rebate που αναλογεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις που λήγει η παρακράτηση, όποτε ο ΕΟΠΥΥ ζητά την καταβολή εφάπαξ του rebate .

Το αποτέλεσμα είναι τα φαρμακεία λόγω και της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους .

Για τον λόγο αυτό ζητούμε η καταβολή του rebate σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Εν αναμονή της απάντησης σας.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ