4.12.2020: Ενημέρωση για ζητήματα της PGEU- Δράσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

4 Δεκεμβρίου 2020

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Φαρμακευτική της Στρατηγική, με την οποία καθορίζει τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη φαρμακευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια και η οποία περιέχει πολλές προτάσεις για την αναδιαμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Το εισπνεόμενο στεροειδές βουδεσονίδη δοκιμάζεται ως αντιφλεγμονώδες με δράση στους πνεύμονες για ασθενείς με COVID-19 άνω των 50 ετών σε θεραπεία στο σπίτι, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Η κλινική δοκιμή αξιολογεί επίσης τα αντιβιοτικά δοξυκυκλίνη και αζιθρομυκίνη, τα οποία πιστεύεται ότι έχουν επιπρόσθετες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
 • Η Von der Leyen σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμβόλαια για εμβόλια με 6 εταιρείες και ότι οι εμβολιασμοί πιθανότατα θα ξεκινήσουν στα τέλη Δεκεμβρίου.
 • Οι 20 πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου δεσμεύτηκαν να ηγηθούν της παγκόσμιας μάχης ενάντια στην υγειονομική και την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη διαχείριση των δεδομένων οι οποίοι θα διευκολύνουν την ανταλλαγή διαφόρων ειδών και κατηγοριών δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και συγχρόνως θέτουν τα απαραίτητα όρια.
 • Ο ΟΟΣΑ στη νέα του δημοσίευση για την Υγεία «Ενδυνάμωση της Ψηφιακής Επανάστασης του Εργατικού Δυναμικού» περιγράφει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας δεν είναι, απλά, θέμα τεχνικής μεταρρύθμισης, αλλά απαιτεί αλλαγή στις ανθρώπινες στάσεις και δεξιότητες καθώς και στα νομικά πλαίσια και την οργάνωση της εργασίας γενικότερα.
 • Στο νέο έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ για την υγεία «Οι προκλήσεις της πρόσβασης σε ογκολογικά φάρμακα», αναφέρεται ότι με τις ραγδαίες εξελίξεις στην ογκολογία, ακόμη και οι πλουσιότερες χώρες σε όλο τον κόσμο το βρίσκουν όλο και πιο δύσκολο να παρέχουν – και να διατηρούν – πρόσβαση σε νέα φάρμακα.
 • Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη τα εμβόλια για COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα αυτής της κρίσης στον τομέα της υγείας, δόθηκε βάρος στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των σχετικών εμβολίων προκειμένου να τα καταστήσουν διαθέσιμα το συντομότερο δυνατό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση οργανώσεων ασθενών στην Επιτροπή «Ορφανών Φαρμάκων» (COMP) του EMA.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συμβουλεύει να γίνεται χρήση της ρεμντεσιβίρης σε νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου, βάσει των δεδομένων πρόσφατης μετα-ανάλυσης.
 • Η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) συνέστησε την ενημέρωση των πληροφοριών προϊόντος για όλα τα φάρμακα που περιέχουν χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη μετά από ανασκόπηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων που επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης αυτών των φαρμάκων και του κινδύνου ψυχιατρικών διαταραχών και αυτοκτονικής συμπεριφοράς.
 • ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Γερουσία εγκρίνει πρόταση ενίσχυσης του ρόλου του φαρμακείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ενσωμάτωσης του δικτύου των κοινοτικών φαρμακείων στην Ψηφιακή Στρατηγική Υγείας που σχεδιάζει να προωθήσει η Κυβέρνηση μέσω της νέας Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Υγείας, Πληροφοριών και Καινοτομίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Κυβέρνηση σκέφτεται να επιτρέψει στους φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ COVID, συμπεριλαμβανομένων PCR, με τα κοινοτικά φαρμακεία να αναλαμβάνουν επιπρόσθετα και την παρακολούθηση υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε συντονισμό με τις ομάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
 • Ενημέρωση για διάφορες ενέργειες και προγραμματισμένες δραστηριότητες αντιπροσωπειών της PGEU και του EMA.

 

Ανασκόπηση εβδομαδιαίων δράσεων του ΠΦΣ

 • Συμμετείχαμε στην ετήσια έρευνα για τις ελλείψεις φαρμάκων που διεξήγαγε μέσω ερωτηματολογίου η PGEU, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.
 • Συμμετείχαμε στο webinar του FIP “Regional needs and drivers for transforming vaccination: Europe”. (https://www.fip.org/events?event=649)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ