Νέος τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης φαρμάκων για ασφαλισμένους ΤΥΠΕΤ

30 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:

“Σας ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πρόκειται να τροποποιηθεί ώστε από την 1η Οκτωβρίου 2020 η αποζημίωση των φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ να πραγματοποιείται με βάση την τιμή αποζημίωσης όπως προκύπτει από τον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο φαρμάκων και όχι τη λιανική τιμή όπως ισχύει σήμερα.”


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ