Ασθένειες με 0% και με 10% συμμετοχή

Προσοχή: για τον Οίκο Ναύτου ισχύουν μόνο οι μηδενικές συμμετοχές (και επιπλέον στις μηδενικές συμμετοχές ο Ο.Ν. περιλαμβάνει και την παιδική εγκεφαλοπάθεια). Για τις συμμετοχές 10% βλ Ασφ. Ταμεία