Φόρμα Υπολογισμού Rebate

Στην καθαρή αξία που θα συμπληρώσετε παρακάτω, να μην υπολογίσετε:
  • το ΦΠΑ
  • τα φάρμακα υψηλού κόστους
  • και τα αναλώσιμα