• Θετική λίστα φαρμάκων
  • Θετική λίστα φαρμάκων Θετική λίστα φαρμάκων

    28/9/2011

    Στη συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό κ.Λοβέρδο, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο κ.υπουργός παρουσίασε και υπέγραψε τον Κατάλογο των Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (θετική λίστα),που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

    Ο κατάλογος αυτός που έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή της λίστας, περιέχει 5.500 φάρμακα τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα σε 14 μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες κατά το σύστημα ATC

    H θετική λίστα φαρμάκων τέθηκε σε λειτουργία αναδρομικά από την 1/9/11.