• Ανάκληση όλων των μορφών του σκιαγραφικού Magnevist
  • Μετά απο απόφαση του ΕΟΦ, οι άδειες κυκλοφορίας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων για ενδοφλέβια χρήση που περιέχουν γαδοδιαμίδη, γαδοπεντετικό οξύ και γαδοβερσεταμίδηθα πρέπει να ανασταλούν, σύμφωνα με το άρθρο 116 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Επομένως, η εταιρεία BAYER, ανακαλεί όλες τις παρτίδες του φαρμακευτικού ιδ/τος MAGNEVIST σε όλες τις μορφές του γιατί η σχέση οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος για ενδοφλέβια χρήση που περιέχει τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες κρίνεται ότι δεν είναι πλέον θετική.