• Πιστωτικά τιμολόγια για παρακρατήσεις ΕΟΠΥΥ
 • Θέμα: Πιστωτικά τιμολόγια για παρακρατήσεις ΕΟΠΥΥ

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (www.eopyykmes.gr) οι βεβαιώσεις παρακρατήσεων REBATE, ασφαλιστικών εισφορών καθώς επίσης πιθανών περικοπών για το έτος 2017.

  Όπως κάθε χρόνο θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.

  Σχετικά με το πιστωτικό που θα εκδοθεί, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

  1. Το πιστωτικό τιμολόγιο, θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/17, & θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2017 και να σημειωθεί οπωσδήποτε στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής Συνταγών ΕΟΠΥΥ.
  2. Το ποσό του σημειώματος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, και αποτελεί το τελικό ποσό του πιστωτικού τιμολογίου, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα Κλίμακα. (4% & 9%)
  3. Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα συνολικό και να συμπεριλαμβάνει το rebate και τις πιθανές περικοπές σε ένα φύλλο.
  4. Πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μόνο για το ποσό rebate και τις πιθανές περικοπές & όχι για τις εισφορές ΕΤΑΑ που αφορούν του τελευταίους 3 μήνες του 2016.