• Ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ψυχιατρικών και νευρολογικών φαρμάκων
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ 2/08/16

    Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790 15/07/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα φάρμακα των θεραπευτικών κατηγοριών Ν03 (αντιεπιληπτικά), Ν05 (ψυχοτρόπα) και Ν06 (Ψυχοαναληπτικά) για τους ανασφάλιστους ασθενείς θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σε φαρμακεία νοσοκομείων και όχι σε ιδιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

     

    Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείο Υγείας: ΕΔΩ