• Αλλαγή ημερομηνίας ισχύος για τα φαρμακεία από 21.7 σε 28.7.2016
  • 20.07.16

    Δεύτερη Ορθή Επανάληψη της Υ.Α. Δελτίο Τιμών (της 3-6-2016)

    Αλλαγή ημερομηνίας ισχύoς για Φαρμακεία (20-7-2016) από 21.7.2016 σε 28.7.2016.

    Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ.