• Υπουργείο Υγείας: Μεταφορές Ήδη Λειτουργούντων Φαρμακείων
  • 11.11.12

    Με έγγραφο του υπουργείου υγείας διευκρινίζετε ότι για θέματα μεταφοράς ήδη λειτουργούντων φαρμακείων εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέστερες της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2330/2015) κείμενες διατάξεις. Επομένως δεν επιτρέπονται οι μεταφορές σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου αλλά σε επίπεδο δημοτικών και κοινοτικών ενοτήτων.

    Διαβάστε το διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουγείο Υγείας σχετικά με τις μεταφορές των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων παρακάτω: