• ΕΟΠΥΥ: "Πληρωμή Ιδιωτικών Φαρμακείων Μέσω Φ.Σ. για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων" (01.12.14)
 • Αθήνα, 1/12/2014

  Αριθμ. Πρωτ. 3360                                                                                                     

  ΠΡΟΣ
  Φαρμακευτικούς Συλλόγους
  ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους του  ΠΦΣ, καθορίσθηκε η διαδικασία που  θα ακολουθηθεί για την εξόφληση των  ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων που εντάχθηκαν στον Οργανισμό και η οποία έχει ως εξής:
  Για τα ταμεία:

  - ΤΑΥΤΕΚΩ/ΔΕΗ οφειλές 2011 – 2012
  - ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ
  - ΤΥΔΕ
  - ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΤΕ οφειλές  2011 - 2012


  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συλλόγων, είτε τηρούν διανεμητικούς λογαριασμούς είτε όχι ,  όπως έγινε και με τη πληρωμή του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΤΕ.

  Οι  πρόεδροι των Φ.Σ. που δεν τηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό θα  συμπληρώσουν και θα  αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα  το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ταμεία, καθώς επίσης και τις φορολογικές ενημερότητες των φαρμακείων που έχουν παρακρατήσεις και εκχωρήσεις, έως την Παρασκευή 5/12/2014 στην ταχ. Διεύθυνση Πειραιώς 181, υπόψη κου Αγάλια.

  Μέχρι την Δευτέρα 1/12/14 η υπηρεσία της ΚΜΕΣ θα αποστείλει το αρχείο πληρωμών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  με τους δικαιούχους φαρμακοποιούς και όλοι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι (με Διανεμητικό και μη) θα ζητήσουν και θα συγκεντρώσουν άμεσα από τους φαρμακοποιούς τις φορολογικές ενημερότητες, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους
  Σε πρώτη φάση θα γίνει άμεσα η πληρωμή των φαρμακείων χωρίς εκχωρήσεις και παρακρατήσεις ενώ αμέσως μετά θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές  των υπολοίπων.
  Κατά την πληρωμή οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα παραλαμβάνουν από το φαρμακείο υπεύθυνη δήλωση (μία για όλα τα ταμεία) περί αποδοχής της έκπτωσης του 3,5%, και ξεχωριστό πιστωτικό τιμολόγιο ανά ταμείο,  το οποίο θα έχει εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ.
  Σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά την πληρωμή του Οίκου Ναύτου, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία όπως και στα παραπάνω ταμεία, μόλις ολοκληρωθεί η  εκκαθάριση των συνταγών.
  Ο ΠΦΣ στοχεύει στην ολοκλήρωση της εξόφλησης των ληξιπροθέσμων έως την 31/12/2014  και οι πιέσεις μας κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ


  ΕΟΠΥΥ Π60/34 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ