• Παράταση πληρωμής εισφορών Α' εξαμήνου 2014 (14.07.14)
  • Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. η καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2014, παρατείνεται μέχρι 31/7/2014.

    Σημειώνεται ότι τα ειδοποιητήρια του Α εξαμήνου 2014 τα οποία έχουν αναρτηθεί στο www.tsay.gr και έληξαν 30/6/2014, ισχύουν μέχρι 31/7/2014.