• ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: O φαρμακοποιός δεν μπορεί να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα των ασθενών (30.08.13)
  • Απάντηση του Προέδρου του ΠΦΣ Κυριάκου Θεοδοσιάδη σε Επιστολή του Προέδρου ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντού σχετικά με τη διακρίβωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας των ασθενών, όπως αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΦΣ την 28/8/2013.

    Επισυνάπτονται οι δύο επιστολές


    Επιστολή Προέδρου ΠΦΣ: Θεοδοσιάδη Κυριάκου


    Επιστολή Προέδρου ΕΟΠΥΥ: Κοντού Δημήτριου